Прозорість та інформаційна відкритість закладу

Головна » Прозорість та інформаційна відкритість закладу   

Статут комунального закладу

Ліцензія на провадження освітньої діяльності

Структура та органи управління закладом

Кадровий склад закладу

Освітні програми, що реалізуються в закладі

Територія обслуговування, закріплена за закладом

Фактична кількість учнів закладу

Мова освітнього процесу

Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення

Матеріально-технічне забезпечення закладу

Результати моніторингу якості освіти

Річний звіт про діяльність закладу

Правила прийому до закладу

Умови доступності закладу для навчання осіб з освітніми потребами

Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати

Інформація про використання публічних коштів

Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти

Протидія булінгу

Положення про внутрішню систему якості освіти

Положення про академічну доброчесність